4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet.

Tema: VITENSKAP (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet.

Sjå saker frå same tema: