7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 18, Samferdselsdepartementet.

Tema: VITENSKAP (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 18, Samferdselsdepartementet.

Sjå saker frå same tema: