8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 2 Barne- og familiedepartementet og rammeområde 3 Kultur- og kirkedepartementet.

Tema: VITENSKAP (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 2 Barne- og familiedepartementet og rammeområde 3 Kultur- og kirkedepartementet.

Sjå saker frå same tema: