3. Interp. fra Søren Fredrik Voie om midler til og organisering av forskningen innenfor marin sektor, med henvisning til vekstpotensialet for sjømateksport.

Tema: VITENSKAP (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

3. Interp. fra Søren Fredrik Voie om midler til og organisering av forskningen innenfor marin sektor, med henvisning til vekstpotensialet for sjømateksport.

Sjå saker frå same tema: