4. Teknologirådet. (Lokalisering til Oslo; samlokalisert med Bioteknologinemnda; styret; teknologivurdering.)

Tema: VITENSKAP (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

4. Teknologirådet. (Lokalisering til Oslo; samlokalisert med Bioteknologinemnda; styret; teknologivurdering.)

Sjå saker frå same tema: