6. Omdanning av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til aksjeselskap og salg av aksjer. (Kap. 1574 – innskudd egenkapital AFI AS.)

Tema: VITENSKAP (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

6. Omdanning av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til aksjeselskap og salg av aksjer. (Kap. 1574 – innskudd egenkapital AFI AS.)

Sjå saker frå same tema: