7. Forslag oversendt fra Odelstingets møte 21. mai 2002: «Stortinget ber Regjeringen stå fast på målet om å nå gjennomsnittlig OECD-nivå på forskningen innen 2005 mv.»

Tema: VITENSKAP (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

7. Forslag oversendt fra Odelstingets møte 21. mai 2002: «Stortinget ber Regjeringen stå fast på målet om å nå gjennomsnittlig OECD-nivå på forskningen innen 2005 mv.»

Sjå saker frå same tema: