9. Forslag fra Øystein Djupedal, Åsa Elvik, Rolf Reikvam og Ingvild Vaggen Malvik om innføring av Teknologiavtalene. (Petroleumsrettet FoU.) (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 16.5.02 fra Oljeindustriens Landsforening og 27.5.02 fra Olje- og energidepartementet v/statsråden til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.)

Tema: VITENSKAP (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

9. Forslag fra Øystein Djupedal, Åsa Elvik, Rolf Reikvam og Ingvild Vaggen Malvik om innføring av Teknologiavtalene. (Petroleumsrettet FoU.) (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 16.5.02 fra Oljeindustriens Landsforening og 27.5.02 fra Olje- og energidepartementet v/statsråden til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.)

Sjå saker frå same tema: