10. Forslag fra Karita Bekkemellem Orheim, Per Sandberg og Øystein Djupedal om fondsavsetning til Forskningsfondet. (Endr. på statsbudsjettet under kap. 286 – forhøyelse av fondskapitalen med 14 mrd. kr som kompensasjon for bortfall av tippemidler til forskningsformål.)

Tema: VITENSKAP (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

10. Forslag fra Karita Bekkemellem Orheim, Per Sandberg og Øystein Djupedal om fondsavsetning til Forskningsfondet. (Endr. på statsbudsjettet under kap. 286 – forhøyelse av fondskapitalen med 14 mrd. kr som kompensasjon for bortfall av tippemidler til forskningsformål.)

Sjå saker frå same tema: