11. Evaluering av lov om medisinsk bruk av bioteknologi. (Kunstig befruktning; preimplantasjonsdiagnostikk; fosterdiagnostikk; genetiske undersøkelser etter fødselen; genterapi.)

Tema: VITENSKAP (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Frå hovudregister:

11. Evaluering av lov om medisinsk bruk av bioteknologi. (Kunstig befruktning; preimplantasjonsdiagnostikk; fosterdiagnostikk; genetiske undersøkelser etter fødselen; genterapi.)

Sjå saker frå same tema: