9. Forslag fra Bendiks H. Arnesen, Aud Gaundal, Grethe Fossli og Olav Akselsen om å likestille yrkesaktive fiskere med andre yrkesaktive i samfunnet

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

9. Forslag fra Bendiks H. Arnesen, Aud Gaundal, Grethe Fossli og Olav Akselsen om å likestille yrkesaktive fiskere med andre yrkesaktive i samfunnet

Sjå saker frå same tema: