3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å få en betydelig økning av fangstkvoten for kystsel i Østfold, da bestanden øker faretruende og fiskeressurene er sterkt redusert,

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

3. Sp.spm. fra Øystein Hedstrøm om å få en betydelig økning av fangstkvoten for kystsel i Østfold, da bestanden øker faretruende og fiskeressurene er sterkt redusert,

Sjå saker frå same tema: