2. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 140/2001 av 23. november 2001 om endring av EØS-avtalens protokoll 2 og 3 om bearbeidede landbruksvarer og andre landbruksvarer. (Vedlegg: EØS-komiteens beslutning nr. 140/ 2001 av 23.11.01.)

Tema: LANDBRUKSPRODUKTER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

2. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 140/2001 av 23. november 2001 om endring av EØS-avtalens protokoll 2 og 3 om bearbeidede landbruksvarer og andre landbruksvarer. (Vedlegg: EØS-komiteens beslutning nr. 140/ 2001 av 23.11.01.)

Sjå saker frå same tema: