Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling

Vedtak 16

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2021–2025:

Medlemmer:

  • 1. Lise Christoffersen

  • 2. Terje Sørvik

  • 3. Ingjerd Schou

  • 4. Lisa Marie Ness Klungland

  • 5. Morten Wold

Varamedlemmer:

  • 1. Lise Selnes

  • 2. Linda Hofstad Helleland

  • 3. Geir Inge Lien

  • 4. Kirsti Bergstø

  • 5. Ingvild Wetrhus Thorsvik