Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

Innst. 21 S (2021-2022)

Vedtak 18

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk velges for stortingsperioden 2021–2025:

Medlemmer:

  1. Kari Henriksen

  2. Ine Eriksen Søreide

  3. Marit Arnstad

  4. Christian Tybring-Gjedde

Varamedlemmer:

  1. Nils-Ole Foshaug

  2. Hårek Elvenes

  3. Ingrid Fiskaa

  4. Bjørnar Moxnes