Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU)

Innst. 22 S (2021-2022)

Vedtak 19

Som medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) velges for stortingsperioden 2021–2025:

Medlemmer:

  • 1. Tellef Inge Mørland

  • 2. Ingunn Foss

  • 3. Gro-Anita Mykjåland

  • 4. Silje Hjemdal

Varamedlemmer:

  • 1. Even Eriksen

  • 2. Ove Trellevik

  • 3. Birgit Oline Kjerstad

  • 4. Grunde Almeland