Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling

Innst. 23 S (2021-2022)

Vedtak 20

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2021–2025:

Medlemmer:

 • 1. Kari Henriksen

 • 2. Åsmund Aukrust

 • 3. Jan Tore Sanner

 • 4. Siv Mossleth

 • 5. Bård Hoksrud

 • 6. Marian Hussein

Varamedlemmer:

 • 1. For Henriksen: Terje Sørvik

 • 2. For Aukrust: Aleksander Stokkebø

 • 3. For Sanner: Mahmoud Farahmand

 • 4. For Mossleth: Geir Pollestad

 • 5. For Hoksrud: Mímir Kristjánsson

 • 6. For Hussein: Abid Raja