Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid

Innst. 24 S (2021-2022)

Vedtak 21

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid velges for stortingsperioden 2021–2025:

Medlemmer:

 • 1. Marianne Sivertsen Næss

 • 2. Øystein Mathisen

 • 3. Bård Ludvig Thorheim

 • 4. Willfred Nordlund

 • 5. Bengt Rune Strifeldt

 • 6. Lars Haltbrekken

Varamedlemmer:

 • 1. Tove Elise Madland

 • 2. Hårek Elvenes

 • 3. Liv Kari Eskeland

 • 4. Bengt Fasteraune

 • 5. Alfred Jens Bjørlo

 • 6. Geir Jørgensen