Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Innst. 25 S (2021-2022)

Vedtak 22

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd velges for ett år.

Medlemmer:

 1. Jorodd Asphjell

 2. May Britt Lagesen

 3. Stein Erik Lauvås

 4. Tove Elise Madland

 5. Truls Vasvik

 6. Karianne B. Bråthen

 7. Helge Orten

 8. Liv Kari Eskeland

 9. Tone Wilhelmsen Trøen

 10. Lene Westgaard-Halle

 11. Heidi Greni

 12. Per Olav Tyldum

 13. Kathrine Kleveland

 14. Himanshu Gulati

 15. Tor André Johnsen

 16. Helge André Njåstad

 17. Freddy André Øvstegård

 18. Kathy Lie

 19. Tobias Drevland Lund

 20. Ola Elvestuen

Varamedlemmer:

For nr. 1–6:

 • 1. Even Eriksen

 • 2 Solveig Vitanza

 • 3 Odd Harald Hovland

 • 4 Marianne Sivertsen Næss

 • 5 Terje Sørvik

 • 6 Ragnhild Male Hartviksen

For nr. 7–10:

 • 7. Erna Solberg

 • 8. Ove Trellevik

 • 9. Anne Kristine Linnestad

 • 10. Kari-Anne Jønnes

For nr. 11–13:

 • 11. Kjerstin Wøyen Funderud

 • 12. Nils T. Bjørke

 • 13. Ole André Myhrvold

For nr. 14–16:

 • 14. Silje Hjemdal

 • 15. Gisle Meininger Saudland

 • 16. Marius Arion Nilsen

For nr. 17–18:

 • 17. Andreas Sjalg Unneland

 • 18. Mona Fagerås

For nr. 19:

 • 19. Sofie Marhaug

For nr. 20:

 • 20. André N. Skjelstad