Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) og til ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA)

Innst. 26 S (2021-2022)

Vedtak 23

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) og til ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA) velges for stortingsperioden 2021–2025:

Medlemmer:

  • 1. Truls Vasvik

  • 2. Erna Solberg

  • 3. Åslaug Sem-Jacobsen

Varamedlemmer:

  • 1. Lubna Boby Jaffery

  • 2. Helge André Njåstad

  • 3. Grete Wold