Revidert nasjonalbudsjett 2002

Budsjett-innst. S. II (2001-2002)

Vedtak 525

St.meld. nr. 2 (2001-2002) - Revidert nasjonalbudsjett 2002 - vedlegges protokollen.