Representantforslag om bedre og forenklet firmabilbeskatning

Dokument nr. 8:136 (2007-2008), Innst. S. nr. 46 (2008-2009)

Vedtak 75

Dokument nr. 8:136 (2007–2008) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter og Bård Hoksrud om bedre og forenklet firmabilbeskatning – vedlegges protokollen.