Meddelelse fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal i Stortingets møte 5. november 2014 om at hun trekker tilbake forslag fra Hadia Tajik, Tove Karoline Knutsen og seg selv om å godkjenne Harstad som friby for en forfulgt musiker

Innst. 53 S (2014-2015)

Vedtak 288

Meddelelse fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal datert 5. november 2014 om tilbaketrekking av Representantforslag 16 S (2014–2015) om å godkjenne Harstad som friby for en forfulgt musiker – vedlegges protokollen.