Representantforslag fra stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen om tiltak mot svart økonomi og skatteomgåelse

Dokument 8:86 S (2016-2017), Innst. 338 S (2016-2017)

Vedtak 859

Dokument 8:86 S (2016–2017) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen om tiltak mot svart økonomi og skatteomgåelse – vedlegges protokollen.