Representantforslag om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen

Dokument 8:83 S (2016-2017), Innst. 480 S (2016-2017)

Vedtak 1010

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en norsk modell for et program for teknologiutvikling i vannbransjen, som et spleiselag mellom staten, kommunene og leverandørindustrien.

Vedtak 1011

Dokument 8:83 S (2016–2017) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Iselin Nybø, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen – vedlegges protokollen.