Representantforslag om å styrke arbeidet mot vold mot eldre

Dokument 8:109 S (2016-2017), Innst. 406 S (2016-2017)

Vedtak 887

Dokument 8:109 S (2016–2017) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Stine Renate Håheim, Lise Christoffersen, Sonja Mandt, Tove Karoline Knutsen, Christian Tynning Bjørnø og Kari Henriksen om å styrke arbeidet mot vold mot eldre – vedlegges protokollen.