Representantforslag om Handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv

Dokument 8:111 S (2016-2017), Innst. 391 S (2016-2017)

Vedtak 862

Stortinget ber regjeringen gjennomgå og vurdere hvordan Arbeidstilsynet kan ha en mer aktiv tilsynsrolle når det gjelder vilkårene knyttet til innleie av arbeidskraft, herunder likebehandlingsreglene.

Vedtak 863

Dokument 8:111 S (2016–2017) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Dag Terje Andersen, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Tove-Lise Torve, Martin Henriksen, Odd Omland, Stine Renate Håheim og Kari Henriksen om handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv – vedlegges protokollen.