Representantforslag om å stanse privatisering av drift og vedlikehold på Østfoldbanen

Dokument 8:228 S (2017-2018), Innst. 381 S (2017-2018)

Vedtak 961

Dokument 8:228 S (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Freddy André Øvstegård og Solfrid Lerbrekk om å stanse privatiseringen av drift og vedlikehold på Østfoldbanen – vedtas ikke.