Representantforslag om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Dokument 8:229 S (2017-2018), Innst. 65 S (2018-2019)