Meddelelse fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken om at han trekker tilbake forslag fra Kari Elisabeth Kaski og seg selv om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel (Dokument 8:221 S for 2017-2018)

Innst. 37 S (2018-2019)

Vedtak 17

Meddelelse fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i Stortingets møte 18. oktober om tilbaketrekking av Representantforslag 221 S (2017–2018) – om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel – vedlegges protokollen.