Representantforslag om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell

Dokument 8:52 S (2018-2019), Innst. 202 S (2018-2019)