Representantforslag om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden

Dokument 8:83 S (2018-2019), Innst. 257 S (2018-2019)