Representantforslag om forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter

Dokument 8:91 S (2018-2019), Innst. 267 S (2018-2019)