Representantforslag om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene

Dokument 8:110 S (2018-2019), Innst. 327 S (2018-2019)