Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund

Dokument 8:113 S (2018-2019), Innst. 264 S (2018-2019)