Representantforslag om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste og å innføre maksimal reisetid til legevakt

Dokument 8:139 S (2018-2019), Innst. 383 S (2018-2019)