Representantforslag om offentlig eierskap til vindkraften

Dokument 8:142 S (2018-2019), Innst. 387 S (2018-2019)