Redegjørelse av næringsministeren om Space Norway AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordområdene

Vedtak 708

Redegjørelse gitt i Stortinget 21. juni 2019 av næringsministeren om Space Norway AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordområdene – vedlegges protokollen.