Representantforslag om å oppheve forbudet mot nydyrking av myr

Dokument 8:288 L (2020-2021), Innst. 451 L (2020-2021), Lovvedtak 133 (2020-2021)

Vedtak 1033

Dokument 8:288 L (2020–2021) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth og Geir Pollestad om å oppheve forbudet mot nydyrking av myr – vedlegges protokollen.