Vedtak til lov om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn)

I Stortingets møte 7. juni 2018 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn)

I

I lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser gjøres følgende endringer:

Kapittel VII overskriften skal lyde: Fylkesnamn

§ 29 skal lyde:
§ 29 Fylkesinndeling og fylkesnamn

Rikets fylke skal ha desse namna:

 • 1. Viken.

 • 2. Oslo.

 • 3. Innlandet.

 • 4. Vestfold og Telemark.

 • 5. Agder.

 • 6. Rogaland.

 • 7. Vestland.

 • 8. Møre og Romsdal.

 • 9. Trøndelag eller Trööndelage.

 • 10. Nordland.

 • 11. Troms og Finnmark eller Romsa ja Finnmárku eller Tromssa ja Finmarkku.

I nytt kapittel VIII med §§ 30 og ny 31 skal overskriften lyde: Iverksetjing. Overgangsreglar, oppheving av andre lover

Nåværende §§ 29 og 30 blir §§ 30 og ny 31.

II

Lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn oppheves.

III

Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer.

Tone Wilhelmsen Trøen

president