Forskrifter etter koronaloven

Med bakgrunn i koronaloven kunne regjeringen gjennom forskrifter utfylle, supplere eller fravike en rekke lover. En tredjedel av Stortingets medlemmer kunne stanse en forskrift, eller deler av en forskrift, før den trådte i kraft hvis de leverte en erklæring om dette innen 24 timer. Koronaloven ble opphevet 27. mai 2020. Her finner du informasjon om regjeringens koronaforskrifter.