Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006

Innhald