Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen og Per Olaf Lundteigen om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål

Dette dokument

  • Dokument 12:11 (2015–2016)
  • Dato: 30.09.2016
  • Sidetal: 10
Til Stortinget
30. september 2016