Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om ny § 111 andre ledd (om støy)

Dette dokument

  • Dokument 12:42 (2015–2016)
  • Dato: 30.09.2016
  • Sidetal: 4
Til Stortinget
30. september 2016