Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Petter Eide, Lars Haltbrekken, Solveig Schytz, Terje Breivik, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om endring i § 93 (om grunnlovfesting av retten til asyl)

Til Stortinget
19. juni 2020

Karin Andersen

Kari Elisabeth Kaski

Petter Eide

Lars Haltbrekken

Solveig Schytz

Terje Breivik

Une Bastholm

Bjørnar Moxnes