Grunnlovsframlegg frå Nils T. Bjørke, Marit Knutsdatter Strand, Geir Pollestad, Arne Nævra, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om endring i § 112 (vern av dyrka og dyrkande mark)

Til Stortinget
30. september 2020

Nils T. Bjørke

Marit Knutsdatter Strand

Geir Pollestad

Arne Nævra

Karin Andersen

Lars Haltbrekken