Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Avgrens utvalet

Finn innstillinger etter

Utenriks- og forsvarskomiteen (10)

 • Innst. 119 S (2019-2020)

  Prop. 17 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet
 • Innst. 118 S (2019-2020)

  Prop. 13 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet
 • Innst. 117 S (2019-2020)

  Prop. 24 S (2019–2020), kap. 480

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 116 S (2019-2020)

  Prop. 23 S (2019–2020), kap. 1361

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet
 • Innst. 89 S (2019-2020)

  Dokument 8:140 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Bengt Fasteraune og Willfred Nordlund om ei offentleg evaluering av integrert strategisk leiing innan forsvarssektoren
 • Innst. 57 S (2019-2020)

  Dokument 8:182 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold og Sandra Borch om ny behandling av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke
 • Innst. 56 S (2019-2020)

  Prop. 111 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC)
 • Innst. 55 S (2019-2020)

  Meld. St. 26 (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 17 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2020
 • Innst. 7 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)