Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2002

Dette dokument

  • Budsjett-innst.S. II (2001-2002)
  • Kjeldedokument: St.meld. nr. 2 (2001-2002)
  • Dato: 14.06.2002
  • Utgivar: Finanskomiteen
  • Sidetal: 48

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 14. juni 2002

Siv Jensen

ordfører og leder

Ingebrigt S. Sørfonn

sekretær