7. Forslag fra mindretall under rammeområde19

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 5

Rammeområde 19

(Tilfeldige utgifter og inntekter)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

10 880 573 000

Totale utgifter

10 880 573 000

Inntekter

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

50 549 000

Totale inntekter

50 549 000

Forslag fra Høyre:

Forslag 6

Rammeområde 19

(Tilfeldige utgifter og inntekter)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

10 129 475 000

Totale utgifter

10 129 475 000

Inntekter

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

50 549 000

Totale inntekter

50 549 000

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Forslag 7

Rammeområde 19

(Tilfeldige utgifter og inntekter)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

10 455 573 000

Totale utgifter

10 455 573 000

Inntekter

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

50 549 000

Totale inntekter

50 549 000

Forslag fra Venstre:

Forslag 8

Rammeområde 19

(Tilfeldige utgifter og inntekter)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

10 423 773 000

Totale utgifter

10 423 773 000

Inntekter

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

50 549 000

Totale inntekter

50 549 000

II

Stortinget samtykker i at det spares inn 248,8 mill. kroner på departementenes driftsutgifter (postene 1-29, unntatt post 24). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med salderingen av statsbudsjettet for 2007. Innsparingen tas foreløpig ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 248,8 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 248,8 mill. kroner til kap. 2309.