Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skattelovgivningen.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 29 (1998-99)
  • Kjeldedokument: Ot.prp. nr. 32 (1998-99).
  • Dato: 02.02.1999
  • Utgjevar: Finanskomiteen
  • Sidetal: 16
Til Odelstinget.

Oslo, i finanskomiteen, den 2. februar 1999.

Lars Gunnar Lie, Kenneth Svendsen, Siv Jensen,
leder. ordfører. sekretær.